Centrum pro
peritoneální karcinomatózu

Komplexní onkologické centrum / Fakultní nemocnice Olomouc

Vítejte na stránkách Centra pro peritoneální karcinomatózu Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc!

Celá řada nádorů pochází z intra- nebo extraabdominální části břišní dutiny, nebo postihuje a metastazuje do útrobní nebo nástěnné pobřišnice (viscerálního a parietálního peritonea, výstelky dutiny břišní). Tato heterogenní skupina nádorů se označuje jako povrchové peritoneální nádory, či peritoneální karcinomatóza (anglicky „peritoneal surface malignancy“). Prognóza těchto nádorů je vážná a paliativní léčba byla dlouho jedinou možnou metodou léčby. Nicméně v roce 1980 prof. Paul H. Sugarbaker z Washingtonu v USA rozvinul a prokázal význam cytoredukční chirurgie (tedy chirurgického výkonu s cílem maximálně zmenšit objem nádoru dutiny břišní) a následné hypertermické intraperitoneální chemoterapie („HIPEC“). Význam této metody byl ve světě opakovaně prokázán a dále rozvíjen.


Tato kombinovaná metoda se rozvinula natolik, že zhruba u třetiny pacientů s tímto typem nádorového onemocnění může významně prodloužit celkové přežití a život bez příznaků choroby. V jednotlivých případech pak může vést k úplnému vyléčení.

Jak už bylo řečeno, tento zákrok zahrnuje dvě základní části a to: 1. úplné odnětí nádorové masy (tzv. cytoredukční chirurgie) a 2. aplikaci cytostatika do dutiny břišní při teplotě nosného roztoku 42°C – hypertermická intraperitoneální chemoterapie (tzv. HIPEC).

Výběr vhodných pacientů pro tuto komplexní terapii probíhá na pravidelných setkání specializovaného multioborového onkologického semináře pro peritoneální karcinomatózu sestávajícího z chirurgů, onkologů, radioterapeutů, gastroenterologů a radiologů. Pracovní skupina pro peritoneální karcinomatózu je součástí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc a využívá všech diagnostických, léčebných i vědecko-výzkumných pracovišť v rámci tohoto Comprehensive Cancer Center. Toto centrum velmi úzce spolupracuje na této problematice se školícím centrem pro peritoneální karcinomatózu Univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. V příštím roce bychom měli splnit všechny podmínky pro mezinárodní certifikaci centra kompetence pro tuto problematiku od Evropské společnosti pro onkochirurgii.

Na těchto stránkách získáte základní informace o problematice vztahující se k peritoneální karcinomatóze a to nejen pro pacienty, ale i pro odborníky. Všechny otázky samozřejmě nemohou být zodpovězeny v této prezentaci, a proto nás neváhejte kontaktovat, ať už telefonicky, e-mailem či pomocí kontaktního formuláře, a nebo se přímo můžete objednat do poradny pro onkochirurgii I.chirurgické kliniky – prim. Klos, a to každý čtvrtek od 8 do 13 hodin.